11.09.2019
Khối Kinh Doanh Nội Địa - Công ty F.L.D Việt Nam tổ chức họp tổng kết Quý III, 2019

Ngày 06/09/2019, Khối Kinh Doanh Nội Địa – Công ty F.L.D đã tổ chức buổi họp tổng kết hoạt động Quý III năm 2019 tại Trung Tâm Hội Nghị Winsor, Tp.HCM.

Trong buổi họp, Ông Giang Văn Thinh, CT.HĐTV, và Bà Hà Thu Hương, Giám đốc Kinh Doanh, lãnh đạo các phòng ban, cùng đại diện tất cả cửa hàng tham dự.

Đây là buổi lễ nhằm đánh giá hoạt động khối kinh doanh trong các quý vừa qua, định hướng và cố gắng đạt mục tiêu đề ra trong Quý IV để hoàn thành chỉ tiêu năm 2019.

Dưới đây là những hình ảnh trong hoạt động: