10.07.2019
Công ty F.L.D Việt Nam nhận bằng khen của Tổng Liên Đoàn Lao Động tỉnh Khánh Hòa

Ngày 25/4/2019, Công ty F.L.D Việt Nam vinh dự nhận được bằng khen từ Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa về đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động.

Công ty F.L.D Việt Nam luôn chăm lo đời sống, nâng cao tay nghể, khích lệ sức sáng tạo, tinh thần hăng say lao động sản xuất của người lao động, đóng góp thiết thực cho sự phát của doanh nghiệp cũng như sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa.
Hằng năm, Công ty chấp hành Nghị định: 122/2015/NĐ-CP bằng cách thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu vùng; xây dựng hệ thống thang bảng lương, và quy chế nâng bậc lương dựa trên tay nghề người lao động. Song song đó, Công ty F.L.D Việt Nam áp dụng các chính sách khuyến khích nhằm tăng thu nhập người lao động như: phụ cấp chuyên cần, thưởng năng suất lao động, thưởng Tết, tặng học bổng cho con người lao động khó khăn, tổ chức tham quan du lịch cho tập thể công nhân.
Bằng khen của Tổng Liên Đoàn Lao Động tỉnh Khánh Hòa là một phần thưởng mà Ban Giám Đốc và tập thể nhân viên luôn trân quý, và là sức mạnh giúp Công ty tiếp tục phấn đấu trong các năm tới.

Thu Thảo