10.07.2019
F.L.D Việt Nam nhiều năm liền nhận bằng khen từ Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI)

Ngày 15/3/2019, Công ty F.L.D Việt Nam được trao tặng bằng khen do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2017, 2018.

Là một trong những công ty hoạt động mạnh trong lĩnh vực sản xuất may, dệt trang phục nội y và sở hữu hai thương hiệu thương hiệu đồ lót Anamai và Bonjour, F.L.D Việt Nam luôn nỗ lực, đẩy mạnh, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước, và thế giới.
Tập thể cán bộ, nhân viên, và ban giám đốc rất vui mừng vì những sự cố gắng không ngừng đã được công nhận. Song song đó, với ý thức trách nhiệm xã hội cộng đồng, công ty luôn cố gắng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.